Oplossingen

OrgPlan biedt twee visualisatiesoftware producten My-OrgChart (voor organigrammen) en My-NetChart (voor netwerk diagrammen) en twee planningssoftware producten My-OrgPlan en My-SandBox. De planningssoftware maakt gebruik van dezelfde organigramtechnologie in combinatie met modellering en business intelligence. Alle producten draaien in de cloud en zijn beschikbaar als SaaS-oplossing.

Organigrammen voor werknemers

My-OrgChart EMPLOYEE

Organigrammen worden steeds vaker gebruikt om organisaties te presenteren. Om productief te zijn is het belangrijk dat een medewerker zijn of haar collega’s weet te bereiken. Dit geldt in het bijzonder voor nieuw aangeworven en overgeplaatste medewerkers. Het organigram dat in de cloud wordt geplaatst en toegankelijk wordt gemaakt voor een gecontroleerde groep gebruikers kan verschillende populaties omvatten: ons eigen personeel (zowel vast als flexibel), eventueel aangevuld met personeel dat in het buitenland werkt, dat deel van het personeel dat in teamverband werkt , al dan niet aangevuld met teamleden uit andere organisaties.

Krijg meer informatie!

Organisatie Planning voor HR

My-OrgPlan CHRO

Personeelsplanning begint bij HR. Simpel gezegd: welke stoelen er komend jaar vrijkomen die bezet moeten worden. Er zijn diverse toepassingen voor HR op het gebied van personeelsplanning: het (enkelvoudige en 12-voudige) bezettingsoverzicht, de vlootoverzicht, het opvolgingsplan en uiteindelijk het einddoel: het personeelsplan. Als HR zo’n gedetailleerd plan kan opleveren, bewijst het zijn collega’s een grote dienst.

Krijg meer informatie!

Organisatie Planning voor Recruiters

My-OrgPlan RECRUITER

Recruiters willen hun kandidatenpool graag in kaart brengen met volgers (sollicitanten actief, in portefeuille of nog inactief) en medewerkers die aan promotie toe zijn. Het is mogelijk om volgers van LinkedIn op te halen. De kandidatenpool kan worden voorzien van een ISCED-vaardigheidscode (EU Standard Education Classification). Alle geschikte kandidaten zijn in één oogopslag zichtbaar en kunnen in het echte organigram worden geplaatst.

Krijg meer informatie!

Organisatie Planning voor Lijn Managers

My-OrgPlan LINE MGR

De bezettingsgraad ‘in praktijk’ is vaak lager dan ‘op papier’. De lang zieken en de verlofgangers vallen sowieso uit. Maar daarnaast hebben medewerkers tegenwoordig een weekritme waardoor ze er niet altijd zijn. De lijnmanager wil graag in een vroeg stadium weten op wie hij kan rekenen en wie extra opgeroepen moet worden. Alleen dan kunnen planningen en agenda’s worden gepland. Met andere woorden: ze hebben een dagelijks organigram nodig voor de komende dagen, weken en zelfs maanden.

Krijg meer informatie!

Organisatie Planning voor Finance

My-OrgPlan CFO

Personeelsplanning eindigt bij Finance. Aan het in FTE weergegeven personeelsplan moeten geldbedragen gekoppeld worden. Zo kan er een een personeelsbudget van gemaakt worden. Het systeem rekent zelf de gemiddelde kosten van een formatieplaats uit. Door vervolgens de gerealiseerde journaal-posten te importeren, kan de budgetuitputting berekend worden. Tenslotte volgt de nacalculatie: waar en waarom zijn budgetten overschreden?

Krijg meer informatie!

Produkten

OrgPlan biedt twee visualisatiesoftware producten My-OrgChart (voor organigrammen) en My-NetChart (voor netwerk diagrammen) en twee planningssoftware producten My-OrgPlan en My-SandBox. De planningssoftware maakt gebruik van dezelfde organigramtechnologie in combinatie met modellering en business intelligence. Alle producten draaien in de cloud en zijn beschikbaar als SaaS-oplossing.