Løsninger

OrgPlan tilbyr løsninger innen to områder: organisasjons- og nettverkskart og strategisk personalplanlegging. Personene som høster fordelene er de ansatte og de profesjonelle (CHRO, Recruiter, Line Manager og CFO).

 

Organisasjonsdiagrammer for Ansatte

My-OrgChart EMPLOYEE

Organisasjonskart brukes i økende grad for å presentere organisasjoner. For å være produktiv er det viktig at en medarbeider vet hvordan han eller hun skal nå sine kolleger. Dette gjelder særlig nyansatte og overførte ansatte. Organisasjonskartet som legges i skyen og gjøres tilgjengelig for en kontrollert gruppe brukere kan inkludere ulike populasjoner: våre egne ansatte (både faste og fleksible), eventuelt supplert med ansatte som jobber i utlandet, den delen av personalet som jobber i et team , enten supplert med teammedlemmer fra andre organisasjoner.

Få mer informasjon!

Organisasjonsplanlegging for HR

My-OrgPlan CHRO

Personalplanlegging starter med HR. Enkelt sagt: hvilke plasser vil bli klargjort i det kommende året som må besettes. Det finnes en rekke applikasjoner for HR innen personalplanlegging: (enkelt- og 12-dobbelt) beleggsoversikten, flåtegjennomgangen, etterfølgerplanen og til slutt sluttmålet: personalplanen. Hvis HR kan levere en så detaljert plan, vil den gjøre sine kolleger en god tjeneste.

Få mer informasjon!

Organisasjonsplanlegging for Rekrutterere

My-OrgPlan RECRUITER

Rekrutterere ønsker å kartlegge kandidatmassen sin med følgere (søkere aktive, i portefølje eller fortsatt inaktive), og ansatte som skal forfremmes. Det er mulig å hente følgere fra LinkedIn. Dette bassenget kan leveres med en ISCED-ferdighetskode (EU Standard Education Classification). Alle egnede kandidater er synlige på et øyeblikk og kan plasseres i det virkelige organisasjonskartet.

Få mer informasjon!

Organisasjonsplanlegging for Linjeledere

My-OrgPlan LINE MGR

Beleggsprosenten 'i praksis' er ofte lavere enn 'på papiret'. De som er lenge syke og de i permisjon faller fra uansett. Men i tillegg har ansatte i dag en ukesrytme som gjør at de ikke alltid er der. Linjeleder vil gjerne vite på et tidlig tidspunkt hvem han kan stole på og hvem som må tilkalles i tillegg. Først da kan planer og agendaer planlegges. Med andre ord trenger de et daglig organisasjonskart for de anbefalte dagene, ukene og til og med månedene.

Få mer informasjon!

Organisasjonsplanlegging for Finans

My-OrgPlan CFO

Personalplanlegging avsluttes med Økonomi. Pengebeløp skal være knyttet til personalplanen vist i årsverk. Dette kan brukes til å lage et personalbudsjett. Systemet beregner selv gjennomsnittskostnadene for en opplæringsstilling. Ved i etterkant å importere de realiserte bilagspostene kan budsjetttømmingen beregnes. Til slutt følger den etterfølgende kalkylen: hvor og hvorfor har budsjettene blitt overskredet?

Få mer informasjon!

Produkter

OrgPlan tilbyr to visualiseringsprogramvareprodukter My-OrgChart (for orgcharts) og My-NetChart (for netcharts) og to planleggingsprogramvareprodukter My-OrgPlan og My-SandBox. Planleggingsprogramvaren bruker den samme orgchart-teknologien i kombinasjon med modellering og business intelligence. Alle produktene kjører i skyen og er tilgjengelige som SaaS-løsninger.