Produkter

Introduksjon

Hva gjør produktene våre unike?

 • De er skyprodukter, er fullstendig nettbaserte og kan kjøre (nullinstallasjon) på alle PC-er, nettbrett og smarttelefoner.

 • De presterer godt, selv med store populasjoner (100 000 ansatte eller mer).

 • Produktene er fleksible og tilbyr et fritt valg av felt som kan inkluderes i organisasjonslistene.

 • Disse feltene kommer fra (API) grensesnitt med HR-systemer. Dine data lagres alltid internt.

 • Organisasjonsdiagrammer er passordbeskyttet. Mer beskyttelse kan legges til ved bruk av portaler.

 • Når det gjelder funksjonalitet, tilbys ad-hoc-rapportering (tabeller, fargekart og helsekart) basert på kortdataene.

 • Produktene er flerspråklige: en språkbytteknapp er tilgjengelig. Støtte for alle språk.

 • De leveres som en SaaS-løsning.

Produkter

OrgPlan tilbyr følgende programvareprodukter:

 • My-OrgChart: organisasjonskart som visualiserer organisasjons- og personalstrukturer,
 • My-NetChart: nettverksdiagrammer, som visualiserer beholdningsstrukturer og/eller beslutningstakende enheter (BtB),
 • My-OrgPlan: strategisk personalplanlegging basert på nåværende personell,
 • My-SandBox: strategisk personalplanlegging basert på nåværende og potensielt fremtidig personell (inkludert HR/Lønnsystemoppdatering).

 

Begge visualiseringsproduktene bruker IN-kontakten og Viewer. Dataene kommer uendret fra kildefilen.

 

IN-Connector

IN-Connector: henter data.

IN-Connector henter data fra HR/lønnssystemet for å tjene som kilde for OrgPlan-systemene. Både nåværende og fremtidige endringer kan hentes.

Viewer

Viewer: Read-Only tool.

Viewer lar sluttbrukeren se alle organisasjons- og nettverksdiagrammer fra nettleseren. Viewer tilbyr mange fasiliteter, som å zoome inn og ut, søke, velge, stille inn språkvalg, vise popup-vinduer med detaljert informasjon og mye mer.

Portals

Kartfilene (bygget med My-OrgChart og My-NetChart) kan eller kan ikke plasseres på nettet. Hvis nettet er valgt, er sikkerhet et problem. Sikkerhet er spesielt nødvendig for diagrammer som inneholder sensitiv informasjon. Nesten alle portalløsninger støttes. Den vanligste:

Reflexo portal

 

Begge planleggingsproduktene bruker i tillegg Editor og Modellering, mens My-SandBox også bruker OUT-Connector og Database.

 

OUT-Connector

OUT-Connector: skriver data tilbake.

OUT-Connector skriver scenariet med ønskede organisasjons- og personaldetaljer tilbake til HR/lønnssystemet. Om ønskelig kan en arbeidsflyt knyttes til dette.

Editor

Editor: Read-Write tool.

Editor en lar organisasjonsdiagrammer bli dynamiske. (super)brukeren gis mulighet til å endre (redigere) organisasjonen, på den ene siden ved å flytte esker og kjeder, og på den andre siden ved å endre feltverdier. Alle endringer kan logges (track & trace).

Modeling

Modeling: beregner årsverk og penger.

Med Modeling kan fremtidig belegg og kostnader beregnes, slik at det på forhånd er kjent hvor endringer vil føre til. Et sett med endringer lagres som et scenario. Ønsket scenario kan lagres som et budsjett for å sammenlignes med faktiske data senere.

Database

Database: Lagrer alle poster.

Alle poster lagres i databasen, inkludert avdelinger, opplæringsstillinger, fast ansatte, eksternt personale og følgere. De kan da enkelt hentes frem og plasseres i et (redigerbart) organisasjonskart.